Webshop » PSIO Bril

PSIO Bril

Wat is de PSiO?
De PSiO is een bril die is uitgerust met oortjes, een MP3-speler en een systeem dat gekleurd en ritmisch licht voortbrengt. Het is een krachtig relaxatietoestel dat de geest stimuleert door de visuele en soms auditieve zones te overstelpen met stimulaties op welbepaalde frequenties om snel de aandacht af te leiden, waardoor het gepieker ophoudt. Aangezien het aandachtsmechanisme veel energie vereist, kan de geest zodoende volledig tot rust komen, nieuwe energie opdoen en zich herbronnen. De in de PSiO geprogrammeerde sessies duren over het algemeen 5 tot 30 minuten. Na de sessie zult u opnieuw energie te over hebben, net als na een weldoende siësta. Deze rusttoestand van de aandacht staat ook bekend om zijn grote vatbaarheid voor suggestie. Daarnaast kunnen tientallen programma's voor persoonlijke ontwikkelingworden gedownload op www.psioplanet.com (op gewicht blijven, inslapen, anti-depressie, enz.) die de PSiO veranderen in een persoonlijk ontwikkelingstoestel.

Wat gebeurt er precies?
Ten eerste: de aandacht van de gebruiker wordt getrokken door het tafereel dat is opgebouwd uit hypnagogische beelden die worden geabsorbeerd door de geest, die inderdaad niet in staat is om dergelijke ongewone stimulaties te interpreteren.
Het bewustzijn wordt louter zintuiglijk. De analytische gedachten nemen af en worden omgezet in audiovisuele beleving. Het bewustzijn wordt pure gewaarwording. 
De muziek of de stemmen worden veel diepgaander en volledig"zintuiglijk" ervaren, en in elk geval op een heel andere manier dan door gewoon of met een eenvoudige muziekspeler te luisteren.

Ten tweede: de gedachten dwalen langzaam af (min of meer afhankelijk van de duur van de stimulaties). De oogleden sluiten automatisch terwijl de stimulatie doorgaat, en worden zodoende het tweede projectiescherm van de visuele stimulaties.

Ten derde: de visuele stimulaties worden vervolgens monotoon en repetitief; de ogen zakken geleidelijk in de oogkassen, in een toestand van volledige rust; op dat moment worden de visuele stimulaties beperkt, zowel qua intensiteit als inzake verandering van frequentie; de aandacht wordt helemaal in rust gezet. Alle gedachten worden losgelaten!

Resultaat: 
De aandacht vereist doorgaans heel wat energie. Deze verplichte rust zorgt na de sessie voor een snelle recuperatie en heeft een stimulerend effect, een beetje zoals een verkwikkende korte siësta (behalve dan dat u het in dit geval zo vaak als u wilt kunt opwekken!).

Er dient te worden opgemerkt dat wanneer de aandacht rust, de geest erg vatbaar is voor suggesties: hij blijft alles horen, maar luistert niet meer aandachtig. De boodschappen worden dus niet meer gefilterd door de aandacht. Daarom is de PSiO een prachtig hulpmiddel voor de suggestie van positieve boodschappen voor uw diepere "ik".

Wat kan de PSiO ons bijbrengen?
Onze geest wordt via de anticipatiegebieden of de geheugenzones voortdurend meegevoerd naar ruimten vol beelden en ideeën die vaak terugkeren. Dit wordt ook wel piekeren genoemd. Meestal zijn wij afwezig. Wij bevinden ons niet in het heden.

Wij bevinden ons in het verleden of in de toekomst, maar wij vergeten het heden... Wij vergeten hoe het voelt om te leven. Nochtans zou dat gevoel alomtegenwoordig moeten zijn! Het klopt dat woorden vaak gemakkelijker zijn dan daden. De PSiO biedt echter een erg pragmatische oplossing voor dit probleem. Hierna wordt uitgelegd hoe...

Het gepieker stopt, het gevoel treedt nu op de voorgrond:

De PSiO begeleidt de geest onherroepelijk doorheen verschillende aandachtstoestanden. Wat gebeurt er in de meeste gevallen? De uitgezonden geluiden en het licht dringen al snel de auditieve en visuele zintuiglijke zones binnen. Het gepieker stopt automatisch en maakt plaats voor het aanschouwen van gekleurde visuele taferelen. Als het gaat om korte programma's, wordt de aandacht niet meer gericht op de onthouden gedachten of de zones van het bewustzijnsveld die voorbehouden zijn aan de anticipatie, maar wel op de audiovisuele percepties van het moment (een toestand die lijkt op meditatieve beschouwing).

Hierdoor zult u de muziek op een veel diepgaandere en meer gedetailleerde manier beluisteren. Sommigen zullen zeggen dat zij « de muziek letterlijk beleven ».